ХХVІII Харківські міжнародні сковородинівські читання «Філософія і соціально-правова реальність

/ХХVІII Харківські міжнародні сковородинівські читання «Філософія і соціально-правова реальність
Загрузка Мероприятия
Это мероприятие прошло.

Запрошуємо зголошуватися до участі у ХХVІII Харківських міжнародних сковородинівських читаннях «Філософія і соціально-правова реальність. До сторіччя з дня смерті Б.О.Кістяківського (1868-1920)», які відбудуться 25 вересня в ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди»

 

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
Харківська обласна державна адміністрація
Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

запрошують 25 вересня до Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди, де відбудуться
ХХVІII Харківські міжнародні сковородинівські читання
«Філософія і соціально-правова реальність. До сторіччя з дня смерті Б.О.Кістяківського (1868-1920)».

Під час конференції планується розглянути такі питання:

• Б.О.Кістяківський, його роль і значення для світової та української філософії, соціології і правознавства.
• Право у світлі філософського осмислення. Філософсько-правова проблематика в історії філософії.
• Суспільно-політичні погляди Г.С.Сковороди і українська традиція соціально-філософської та правової думки.
• Суспільство як предмет комплексного пізнання: проблеми, дискусії і тенденції розвитку соціальної і політичної філософії у XXI ст.

Для участі у Читаннях необхідно надіслати до 7 вересня 2020 року поштою або E-mail (museum.skovoroda@gmail.com):
• заявку для участі у Читаннях (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc));
• електронну версію доповіді (e-mail/диск; назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc)):
1) обсяг статті — до 6 стор. (0,5 друк. арк. – 20.000 зн.);
2) посилання подавати у тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.12–14];
3) список літератури подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту;
• анотацію (500 зн.), що містить ключові слова (українською та англійського мовою).

Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Л. Ушкалова.

Увага! Просимо звернути увагу на термін подання статті. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

Відкриття Читань відбудеться 25 вересня 2020 року у приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3. Робота секційних засідань відбудеться на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
Інформацію про час та місце реєстрації, а також інформацію про час від’їзду автобусу для учасників Читань буде повідомлено в офіційному листі-запрошенні.
Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті Сковородинівських читань,
на сайті www.skovoroda.in.ua, e-mail: museum.skovoroda@gmail.com
тел.: [+38 067] 951- 22-94 – Іван Васильович Карпенко,
доктор філософських наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна
[+38 099]47-04-818 – Мицай Наталія Іванівна, директор ОКЗ «НЛММ Г.С. Сковороди»