Освіта Слобожанщини: проблеми, тренди та перспективи

//Освіта Слобожанщини: проблеми, тренди та перспективи
Загрузка Мероприятия
Это мероприятие прошло.

Шановні колеги!

Запрошуємо 14 травня 2021 року

взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції

«Освіта Слобожанщини: проблеми, тренди та перспективи»,

присвяченій 180-річчю від дня народження Христини Алчевської

 

Конференції планується розглянути такі питання:

  • Роль Христини Алчевської у розвитку народної освіти Слобожанщини на початку ХІХ–ХХ ст.
  • Соціально-гуманітарні ідеї педагогіки Христини Алчевської
  • Видатні жінки освітянки України
  • Педагогічна спадщина Григорія Сковороди та її вплив на розвиток освіти в Україні
  • Культура професійної педагогічної діяльності
  • Переваги та недоліки запровадження онлайн-освіти під час пандемії
  • Популяризація спадщини Христини Алчевської музейними засобами

Робочі мови Конференції: українська, англійська, російська.

Для участі у Конференції необхідно надіслати до 25 квітня 2021 року на електронну адресу museum.skovoroda@gmail.com:

  • заявку для участі у Конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc));
  • електронну версію доповіді (e-mail, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (doc)):

1) анотація українською та англійською мовами;

2) обсяг статті до 4 сторінок (формату А4 в редакторі MS WORD for WINDOWS, шрифтом Times New Roman, 12 кегль, 1,5 інтервали, береги – всі 2 см);

3) ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються у правому верхньому куті сторінки. З наступного абзацу по центру – назва статті великими літерами. Нижче по ширині сторінки – анотація та текст статті;

4) посилання подавати у тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.12–14];

5) список літератури подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту.

Посилання на твори Г.Сковороди за академічним виданням 1973 року або за повною академічною збіркою творів за редакцією проф. Л. Ушкалова.

 

Статті друкуються у авторській редакції.

Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

 

Організаційний внесок для учасників Конференції становить 150 грн.

Сплата оргвнеску здійснюється під час реєстрації учасників.

Відкриття Конференції відбудеться 14 травня 2021 року об 11.00 у приміщенні Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сковородинівка, вул. Приозерна, 3.

Інформацію про час від’їзду автобусу для учасників Конференції буде повідомлено додатково.

Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті  Конференції

на сайті www.skovorodamuseum.com.ua, e-mail: museum.skovoroda@gmail.com

контактна особа – Баско Надія, заступник директора з загальних питань тел.: 050-58-199-87

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ

у Всеукраїнській науковій конференції

«Освіта Слобожанщини: проблеми, тренди та перспективи»,

присвяченій 180-річчю від дня народження Христини Алчевської

(ОКЗ «НЛММ Г.С.Сковороди, 14 травня 2021 року)

Прізвище, ім’я, по батькові  

 

Науковий ступінь, учене звання  
Місце роботи   
Посада  
Тема доповіді  
Адреса  
Контактні дані:

телефон, е-mail

 
Форма участі (очна/заочна)  
Потреба в запрошенні в паперовому вигляді  

 

Усі поля є обов’язковими для заповнення